Hơn 1 tỷ đồng cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Thứ Hai, 09/07/2018, 06:49 [GMT+7]

Hơn 1 tỷ đồng cho hoạt động xúc tiến đầu tư

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018.


Theo đó, hoạt động xúc tiến đầu tư tập trung hướng đến các thị trường trọng điểm: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc..., một số nước trong khu vực EU, các nước có quan hệ ngoại giao, kết nghĩa với Khánh Hòa, với các công ty đa quốc gia có tiềm lực, kinh nghiệm nhằm tạo sức lan tỏa, khai thác mạng lưới kinh doanh và quan hệ đối tác rộng lớn. Đáng chú ý, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại Nha Trang, Khánh Hòa - Nhật Bản 2018 tại Osaka - Nhật Bản vào cuối quý III/2018 nhằm thu hút dự án vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm ưu tiên đầu tư.


Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 có nhiều hoạt động về nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; thực hiện các ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; hợp tác về xúc tiến đầu tư. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, đơn vị để thực hiện chương trình; dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư hơn 1 tỷ đồng.


N.D

 

.

các thông tin tiện ích