Chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025

Thứ Hai, 09/07/2018, 22:49 [GMT+7]

Chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025

UBND TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa tổ chức họp thông qua Đề án chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cuộc họp đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm hoàn thiện các nội dung của đề án.
 
Theo báo cáo tóm tắt của đề án, đến năm 2025, cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố sẽ theo cơ chế thị trường, dựa vào lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi trong nội bộ ngành trồng trọt theo hướng giảm diện tích cây trồng kém hiệu quả, tăng diện tích cây trồng mang hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, sẽ chuyển phương thức sản xuất truyền thống sang phương thức sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra, một nhiệm vụ quan trọng là phải tích tụ ruộng đất để hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, cánh đồng mẫu lớn gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể, đến năm 2025, thành phố phấn đấu đầu tư xây dựng vùng chuyên canh ớt gắn với tiêu thụ sản phẩm rộng 16ha tại phường Cam Nghĩa; vùng cây dược liệu tại xã Cam Thành Nam rộng 10ha; vùng rau an toàn công nghệ cao rộng 55ha…
 
NHẬT THANH
 
.

các thông tin tiện ích