64.531 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng qua

Thứ Tư, 04/07/2018, 09:05 [GMT+7]

64.531 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng qua

Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 64.531 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 649.000 tỷ đồng, tăng 5,3% về số DN và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.


Nếu tính cả gần 1,2 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng năm 2018 là hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 16.449 DN quay trở lại hoạt động, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay lên gần 81.000 DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong nửa đầu năm 2018 là 508.500 người.


Số DN tạm ngừng hoạt động từ đầu năm là 52.803 DN, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm trước. Số DN giải thể trong 6 tháng qua là 6.629 DN, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.


G.C

.

các thông tin tiện ích