Thị xã Ninh Hòa: Giảm quy mô nuôi trồng thủy sản

Thứ Hai, 25/06/2018, 23:34 [GMT+7]

Thị xã Ninh Hòa: Giảm quy mô nuôi trồng thủy sản

Theo Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 đã được HĐND tỉnh thông qua, dự kiến từ nay đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Ninh Hòa khoảng 2.300ha (trong đó có 100ha dành cho nuôi cá, 290ha nuôi tôm sú, 1.000ha nuôi tôm chân trắng, 350ha nuôi ốc hương, 100ha nuôi cua, 50ha trồng rong, 410ha nuôi thủy sản nước ngọt). Về nuôi biển, duy trì khoảng 1.230 lồng nuôi cá và 200 lồng nuôi tôm hùm. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 phấn đấu đạt 7.400 tấn.


Để phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, định hướng đến năm 2035, thị xã Ninh Hòa sẽ giảm quy mô về nuôi trồng thủy sản, chủ yếu giảm diện tích nuôi ao đìa xuống còn khoảng 1.750ha; số lồng nuôi trồng thủy sản trên biển giảm không đáng kể. Sản lượng thủy sản nuôi trồng phấn đấu đến năm 2035 đạt 8.200 tấn.


H.L

 

.

các thông tin tiện ích