Ban hành kế hoạch kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch

Thứ Hai, 09/07/2018, 01:56 [GMT+7]

Ban hành kế hoạch kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch.


Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 và 2030, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác du lịch (khu, điểm di tích, cơ sở lưu trú) phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về BVMT theo quy định lần lượt trên 90% và 100% cơ sở được cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ môi trường; trên 90% và 100% cơ sở bố trí lắp đặt hợp lý công trình vệ sinh, thu gom rác thải; 100% cơ sở bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường phù hợp với hoạt động kinh doanh; 90% và 100% cán bộ quản lý về du lịch, cộng đồng và khách du lịch được tuyên truyền về pháp luật BVMT…


Nội dung trọng tâm của kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm du lịch, các ban tổ chức lễ hội, ban quản lý di tích danh thắng trên địa bàn nắm rõ và thực hiện các quy  định pháp luật về BVMT; kiểm soát nguồn thải phát sinh từ các hoạt động du lịch để chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ. Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ BVMT cho tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, quản lý lễ hội, di tích; thanh, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định về BVMT; kiểm soát, giám sát việc sử dụng tài nguyên du lịch gắn với công tác bảo vệ…


V.Lạc

 

.

các thông tin tiện ích