Kỷ cương 76

Thứ Sáu, 21/04/2017, 20:59 [GMT+7]

Kỷ cương 76

Hiện nay, ở nhiều cơ sở đảng địa phương, tình hình đảng viên “sinh hoạt 76” còn rất rời rạc, hình thức, thiếu hiệu quả.


Sinh hoạt 76 là cách nói vắn tắt về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị. Theo Bộ Chính trị, sinh hoạt 76 nhằm khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa dân; đảng viên thiếu trách nhiệm đối với địa phương nơi cư trú.

Thực tế, ở nhiều địa phương, đảng viên sinh hoạt 76 là nguồn sức mạnh, là chỗ dựa tốt không chỉ của chi bộ, đảng bộ mà còn của cả tổ dân phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội; an ninh, quốc phòng địa phương.


Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều đảng viên chưa thật sự gắn bó với nơi cư trú. Nhiều buổi sinh hoạt 76 chỉ có chưa tới 1/3 đảng viên tham dự; thậm chí có người đến một lúc, điểm danh cho có rồi bỏ về. Ít người, không khí rời rạc, việc thảo luận, đóng góp cho địa phương thiếu sôi nổi, sâu sắc. Chất lượng sinh hoạt 76, do đó, còn rất hạn chế, không thể mang lại hiệu quả thiết thực được.


Có thể thấy, phiếu đánh giá cuối năm của chi bộ, đảng bộ địa phương về đảng viên sinh hoạt 76 phản ánh khá toàn diện tinh thần chấp hành pháp luật, đạo đức, lối sống... của đảng viên và gia đình nơi cư trú, thể hiện qua các nội dung: bản thân và gia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân không; mối quan hệ của bản thân và gia đình đối với bà con nơi cư trú như thế nào; đạo đức lối sống của đảng viên thể hiện nơi cư trú như thế nào; bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào...


Có một thực tế đáng buồn là nhiều trường hợp đảng viên không tham gia sinh hoạt 76, không gắn bó với địa phương nhưng vì nể nang tình làng nghĩa xóm nên vẫn được nhận xét tham gia đầy đủ, các mặt đều tốt. Rõ ràng, như vậy là không thực chất. Và, mục tiêu mà Quy định 76 đề ra ở đây đã không đạt được.


Trước đây, thủ tục kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức cuối năm phải có bản nhận xét, đánh giá của chi bộ, đảng bộ địa phương về kết quả sinh hoạt 76 trong năm. Nhiều đảng viên coi đây là chế tài, nên phải chấp hành. Thời gian gần đây, thủ tục kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức cuối năm không yêu cầu phải có bản nhận xét, đánh giá này nữa. Thiếu ràng buộc, thiếu chế tài, nhiều đảng viên lơ là sinh hoạt 76. Và việc tổ chức sinh hoạt 76 ngày càng trở nên khó khăn hơn.


Thiết nghĩ, cần sớm có biện pháp nghiêm khắc hơn đối với những đảng viên thực hiện không tốt Quy định 76, không thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và thiếu gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.


Về phía mình, mỗi đảng viên cần coi sinh hoạt 76 là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hòa mình với nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tiếp thu sự phê bình và chịu sự giám sát của nhân dân.

 

PHONG NGUYÊN

.

các thông tin tiện ích