Tin tưởng 2017!

Thứ Sáu, 03/02/2017, 23:28 [GMT+7]

Ngày xuân thấm thoát.


Sau những ngày nghỉ Tết, nhà máy, ruộng đồng đã nhộn nhịp chân người trở lại. Cả nước nói chung, Khánh Hòa nói riêng nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017.


Năm 2016, kinh tế cả nước có bước tăng trưởng thật sự: GDP tăng 6,21%, cao hơn mức lạm phát. Đây là nền tảng quan trọng để cả nước vững vàng đi lên trong năm Đinh Dậu 2017. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Việt Nam năm 2017 tăng trưởng 6,3%; Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng 6,25%. Nhiều nhà phân tích cho rằng, năm 2017 kinh tế Việt Nam có thêm nhiều yếu tố cơ bản thuận lợi từ bên ngoài, chẳng hạn việc xuất khẩu sang thị trường Mỹ được dự báo có mức tăng trưởng tốt hơn; giá dầu được dự báo sẽ cao hơn năm 2016...


Năm 2016, GRDP của Khánh Hòa tăng 9,31%, vượt khá cao so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra là 7,55%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 17.173 tỷ đồng, vượt 23,8% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Tuy còn một vài chi tiết chưa được như ý muốn nhưng những con số nói trên cho thấy kinh tế Khánh Hòa đang trên đà phát triển khá nhanh, khá chắc.Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017, Khánh Hòa ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm tạo được bước đột phá và có tác động lan tỏa lớn như: đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng; đường Phong Châu và một số chương trình mục tiêu theo quy định của Chính phủ.


Cũng trong năm 2017, tỉnh Khánh Hòa thúc đẩy đầu tư triển khai các dự án năng lượng mới như nhà máy điện sử dụng công nghệ nước plasma 50MW; nhà máy điện năng lượng mặt trời 60MW tại Cam Thịnh Đông; trung tâm sản xuất điện năng lượng mặt trời 50MW tại Cam An Nam; Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1; đồng thời tiếp tục kêu gọi đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp Suối Dầu, Ninh Thủy, các cụm công nghiệp Diên Phú, Trảng É, Sông Cầu; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp Cam Thịnh Đông, Tân Lập - huyện Cam Lâm, Dốc Đá Trắng - huyện Vạn Ninh. Đây được coi là sự chuẩn bị nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp trong những năm tiếp theo.


Có một điều rất đáng mừng là nhìn lại các doanh nghiệp (DN) mới thành lập trong năm 2016 đã thấy có sự lớn mạnh rõ rệt về vốn đầu tư. Năm 2015 toàn tỉnh có 2.478 DN được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký DN, với tổng vốn đăng ký 8.000 tỷ đồng. Năm 2016 có 2.700 DN được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký DN, với tổng vốn đăng ký 16.000 tỷ đồng. Số lượng DN thành lập mới năm 2016 tăng không cao so với năm 2015 nhưng số vốn đầu tư của các DN thành lập mới năm 2016 đã tăng gấp đôi năm 2015. Nội lực của DN được Chính phủ tiếp sức qua các nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh; cải cách chính sách thuế, chế độ tiền lương... sẽ tạo một sức mạnh mới trong sản xuất kinh doanh.


Nghị quyết HĐND tỉnh xác định năm 2017 tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ấy là định hướng lớn. Thực tế, cần có giải pháp cụ thể, phù hợp theo từng bước đi của lộ trình; giải quyết kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp.


2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2016 - 2020. Khó khăn vẫn còn nhiều. Nhưng tin tưởng Khánh Hòa sẽ có bước phát triển toàn diện; sớm trở thành đô thị trực thuộc trung ương theo tinh thần Kết luận số 53 của Bộ Chính trị.


PHONG NGUYÊN
 

.

các thông tin tiện ích