Phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Chủ Nhật, 05/02/2017, 23:29 [GMT+7]

Những năm qua, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân - DNTN) trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ nét. Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh thành lập được 102 tổ chức đảng trong các DNTN với 2.023 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên là chủ DN. Kết quả này cho thấy sự quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như Ban chỉ đạo phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong các DNTN.


Riêng năm 2016, nhiều cấp ủy đã nỗ lực đề ra mục tiêu và thực hiện vượt kế hoạch về kết nạp đảng viên mới trong DNTN. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên cũng đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và cách làm. Nhờ đó, hoạt động của các tổ chức đảng trong DNTN tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Một số tổ chức cơ sở đảng đặc thù từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

 

Cụ thể như các tổ chức cơ sở đảng đặc thù trực thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh đã thực hiện thành công công tác phát triển đảng viên mới. Trong đó, Đảng bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc kết nạp được 19 đảng viên, Đảng bộ Xây dựng lực lượng chính trị Khu công nghiệp Suối Dầu kết nạp được 9 đảng viên.


Ngoài ra, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã có những giải pháp và nỗ lực cao để phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng cũng như tạo nguồn phát triển đảng viên trong các DNTN. Điển hình như: Thành ủy Nha Trang đã phát triển được 15 đảng viên, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 47 quần chúng; Thành ủy Cam Ranh kết nạp được 12 đảng viên và thành lập được 1 chi bộ dưới cơ sở; Huyện ủy Vạn Ninh kết nạp được 11 đảng viên và thành lập được 1 chi bộ dưới cơ sở; Thị ủy Ninh Hòa phát triển được 9 đảng viên; Huyện ủy Cam Lâm kết nạp được 9 đảng viên…


Những kết quả trên cho thấy, các tổ chức đảng đã có kế hoạch phù hợp với đặc thù tại địa phương, đơn vị; đồng thời tích cực tiếp xúc với chủ DN để tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong DNTN. Bước đầu, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các DNTN đã góp phần vào công tác xây dựng Đảng nói chung và tạo tiền đề để phát triển mạnh mẽ lực lượng đảng viên. Tuy nhiên, so với số lượng hơn 9.100 DNTN hiện có thì việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở khu vực này vẫn chưa tương xứng. Bởi trong lực lượng lao động đông đảo tại các DN, có rất nhiều quần chúng tiêu biểu, gương mẫu, có trình độ năng lực, có đủ điều kiện làm nguồn phát triển đảng viên mới…


Điều cần làm hiện nay là phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của chủ DNTN về vai trò của tổ chức đảng và đảng viên đối với sự đồng hành, phát triển của DN. Các cấp ủy đảng cần thống nhất quan điểm phát triển đảng, đoàn thể trong DN phải gắng với phát triển DN. Vì vậy, tổ chức gặp gỡ động viên, biểu dương, khen thưởng những DNTN thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng, xây dựng chính sách ưu đãi đối với DNTN có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả là việc làm cần thiết. Mặt khác, các tổ chức đảng cũng cần chú trọng đến việc tạo nguồn, tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt về thời gian khi mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng đang làm việc trong các DNTN… Có như vậy, việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 7-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020” mới đạt kết quả cao.


ĐẠI HẢI
  

.

các thông tin tiện ích