Lãnh đạo tỉnh: Làm việc tại các địa phương

Thứ Tư, 04/07/2018, 23:05 [GMT+7]

Lãnh đạo tỉnh: Làm việc tại các địa phương

Ngày 4-7, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm) và xã Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm.


6 tháng đầu năm, thu ngân sách của xã Cam Phước Tây là 209,8 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch. Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm được 652ha/1.549ha, đạt 42,1% kế hoạch. Xã kiến nghị huyện và tỉnh xem xét đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân; đầu tư thêm hạ tầng kênh mương phục vụ nông nghiệp.


Ông Lê Xuân Thân đề nghị, xã cần tập trung đẩy mạnh thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Ông cũng đồng ý chủ trương chi hỗ trợ 210 triệu đồng để xây nhà cho các hộ có nhà tạm, nhà dột nát; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, báo cáo HĐND tỉnh kiến nghị về hạ tầng kênh mương.


Đối với xã Xuân Sơn, ông Lê Xuân Thân đề nghị địa phương tiếp tục chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; công tác giảm nghèo cần đi vào thực chất; quan tâm đến công tác quản lý, khai thác khoáng sản và phòng, chống cháy rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đối với kiến nghị của địa phương, ông đồng ý hỗ trợ xã Xuân Sơn 400 triệu đồng xây dựng dãy nhà làm việc của UBND xã và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét giải quyết thực hiện cải tạo kênh Phước Thủy.


6 tháng, xã Xuân Sơn thu ngân sách gần 10 tỷ đồng, đạt 78,43% dự toán; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hơn 2,5 tỷ đồng; đến nay xã đã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,9%...

 


V.T - Thanh Hải 

.

các thông tin tiện ích