Hội nghị toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ Hai, 02/07/2018, 23:06 [GMT+7]

Hội nghị toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 2-7, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tại Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu từ điểm cầu Khánh Hòa
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu từ điểm cầu Khánh Hòa


Tham gia phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân báo cáo kết quả bước đầu của tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và 19 (Hội nghị Trung ương 6, khóa XII); xây dựng phương án về tổ chức bộ máy Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong theo kế hoạch của Bộ Chính trị gắn với sắp xếp, kiện toàn, bố trí lại biên chế, tổ chức hiện nay của huyện Vạn Ninh sau khi luật và đề án thành lập đặc khu được Quốc hội thông qua; phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đương chức và dự nguồn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch về tổ chức thi tuyển chức danh trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, đã tổ chức thi tuyển thành công chức danh Trưởng phòng Cơ sở Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy với 6 ứng viên dự thi. Bên cạnh đó, đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác quy hoạch cán bộ; về việc rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình về công tác cán bộ...


Phát biểu kết luận, ông Phạm Minh Chính yêu cầu 6 tháng cuối năm, toàn ngành tích cực triển khai Nghị quyết 26 về công tác cán bộ (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII), tập trung vào 2 trọng tâm và 5 đột phá; chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở cấp xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả…


K.N

 

.

các thông tin tiện ích