Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 12

Thứ Tư, 11/07/2018, 22:33 [GMT+7]

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 12

. Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm


. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018


. Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị


Ngày 11-7, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 12. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại hội nghị.


Tỉnh ủy đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thảo luận nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, công tác triển khai hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 12 ở một số địa phương còn chậm, nhất là huyện Vạn Ninh; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; giải ngân một số nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp; tình trạng lấn chiếm đất công, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, đẩy giá đất lên cao bất thường xảy ra ở một số địa phương; chưa có giải pháp khắc phục tình trạng thất thu đối với các hoạt động liên quan đến khách du lịch nước ngoài…

 

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tỉnh ủy đánh giá, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp, chú trọng bám sát thực tiễn, đúng định hướng của Trung ương. Các cấp ủy đảng tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng triển khai thực hiện. Công tác dân vận có những chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác quốc phòng, an ninh và công tác nội chính năm 2018.

 

Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo kinh tế - xã hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo kinh tế - xã hội.


Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23 ngày 2-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình đặt mục tiêu: tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP của tỉnh đến năm 2020 chiếm khoảng 44 - 45%, giai đoạn 2021 - 2025 chiếm khoảng 45 - 46%, giai đoạn 2026 - 2030 chiếm khoảng 46 - 47%, trong đó, tỷ trọng công nghiệp trong GRDP chiếm trên 40%; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8%/năm…


Tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI; thảo luận, thông qua báo cáo kết quả thực hiện đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm.


Phát biểu kết luận, ông Lê Thanh Quang yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.


N.D

.

các thông tin tiện ích