Giám sát công tác cải cách tư pháp tại Ninh Hòa, Vạn Ninh

Thứ Ba, 03/07/2018, 23:44 [GMT+7]

Giám sát công tác cải cách tư pháp tại Ninh Hòa, Vạn Ninh

Ngày 3-7, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Xuân Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Thị ủy Ninh Hòa và Huyện ủy Vạn Ninh về kết quả thực hiện Kết luận số 92 của Bộ Chính trị và Chương trình số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021.


Thời gian qua, các cấp, ngành của thị xã Ninh Hòa đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Công tác cán bộ và tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp thị xã tiếp tục được kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Việc bắt, giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có chuyển biến tích cực, đảm bảo yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ và không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Ngành công an, kiểm sát và tòa án thị xã đã phối hợp tổ chức tốt các phiên tòa lưu động, góp phần tích cực ngăn chặn và xử lý hiệu quả các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật…


Đại diện đoàn giám sát đề nghị thị xã Ninh Hòa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của các cơ quan tư pháp địa phương; chỉ đạo các cơ quan tố tụng tăng cường thực hiện tốt quy chế phối hợp nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án, đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác cải cách tư pháp; khuyến khích tạo điều kiện để phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn…


. Đoàn công tác ghi nhận những kết quả của huyện Vạn Ninh về công tác tư pháp và yêu cầu địa phương trong thời gian tới cần tăng cường lãnh đạo cơ quan tư pháp tích cực kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cán bộ làm công tác tư pháp; phát huy vai trò giám sát của mặt trận, đoàn thể ở cơ sở…


Thời gian qua, Huyện ủy Vạn Ninh đã thực hiện nghiêm túc Kết luật số 92 của Bộ Chính trị. Theo đó, công tác cán bộ được chú trọng, việc quy hoạch, bố trí sắp xếp cán bộ tư pháp đã dần đi vào nề nếp, nhiều cán bộ được tạo điều kiện để tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp đã phát huy hiệu quả, công tác bắt, giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngày càng chuyển biến tích cực, bảo đảm yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ; sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp ngày càng được tăng cường, đã giải quyết được một số vụ tồn đọng, bức xúc và đưa ra xét xử lưu động nhiều vụ án được nhân dân quan tâm…


P.H - THÀNH NAM
 

.

các thông tin tiện ích