Bộ Tư pháp:

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động ngành Tư pháp Khánh Hòa

Thứ Năm, 12/07/2018, 17:35 [GMT+7]

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động ngành Tư pháp Khánh Hòa

Sáng 12-7, đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) làm trưởng đoàn làm việc với Sở Tư pháp Khánh Hòa về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 
Hiện nay, Sở Tư pháp Khánh Hòa có 7 phòng tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, với tổng số 71 người. Toàn tỉnh Khánh Hòa có 8 phòng tư pháp với 39 người; cấp xã có 218 công chức tư pháp – hộ tịch giúp UBND xã thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp; đa số đều có kinh nghiệm, thâm niên công tác trong ngành tư pháp từ 5 năm trở lên.
 
Thời gian qua, Sở Tư pháp Khánh Hòa đã chú ý thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo và ban hành kế hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp năm 2018. Hoạt động của ngành trong lĩnh vực hộ tịch, bồi thường nhà nước, thừa phát lại... tương đối ổn định. Công tác cải cách tư pháp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt kết quả tích cực. 

 

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Hạ báo cáo đoàn kiểm tra.
Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Hạ báo cáo đoàn kiểm tra.
Tại buổi làm việc, các đại biểu nêu khó khăn, vướng mắc về khối lượng công việc chưa tương xứng với số biên chế hạn chế. Việc chưa bố trí cán bộ chuyên trách hoặc thành lập phòng pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh đã ảnh hưởng nhất định đến công tác pháp chế. Công chức tư pháp - hộ tịch tại xã thường xuyên biến động. Quy định về hoạt động thừa phát lại chưa hoàn chỉnh. Hầu hết giám định viên tư pháp kiêm nhiệm.
 
Lãnh đạo Sở Tư pháp Khánh Hòa kiến nghị trung ương sớm ban hành văn bản thay thế về thừa phát lại; về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của sở tư pháp; tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ pháp chế… 
 
Ông Nguyễn Thanh Bình đã ghi nhận, phản hồi một số vướng mắc, kiến nghị, đồng thời đề nghị ngành chú ý kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường kỷ luật, ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tải công việc; tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong hỗ trợ chế độ, chính sách trong điều kiện biên chế còn hạn chế.
N.V
   
 
 
.

các thông tin tiện ích