Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Thứ Ba, 10/07/2018, 21:41 [GMT+7]

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Sáng 10-7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa tiến hành thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. 
 
Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét chuyển đổi 1,42ha đất lúa 1 vụ để thực hiện mở rộng Nghĩa trang Gò Sạn (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh). Đối với danh mục các dự án thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh, dự kiến có 27 dự án thu hồi đất bổ sung trong năm 2018, với tổng diện tích gần 302,6ha (gồm 17 dự án trong ngân sách và 10 dự án ngoài ngân sách), ban đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung thêm cơ sở pháp lý, làm rõ sai số diện tích đất thu hồi của một số dự án ngoài ngân sách… 
 
Ban Kinh tế - Ngân sách còn cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông; tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm và việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.
 
. Cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách.
 
Sau khi nghe dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí 6 nhóm giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm mà UBND tỉnh đề ra.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020. Thẩm tra Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Sở Tài chính bổ sung thêm nội dung điều chuyển tài sản công thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND cấp huyện giữa các xã cùng địa bàn.  
 
Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất các nội dung tờ trình ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh. 
 
B.L - X.T
 
 
.

các thông tin tiện ích