650 sinh viên tham gia lớp giáo dục quốc phòng an ninh

Thứ Hai, 02/07/2018, 23:11 [GMT+7]

650 sinh viên tham gia lớp giáo dục quốc phòng an ninh

Ngày 2-7, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN), Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc lớp giáo dục QP-AN cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

 

Quang cảnh lớp học.

Quang cảnh lớp học.


Có 650 sinh viên tham gia lớp học, được chia thành 2 đợt. Trong thời gian hai tuần, các sinh viên được trang bị những kiến thức về đường lối QP-AN của Đảng và công tác quản lý nhà nước về QP-AN; truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc và nghệ thuật quân sự Việt Nam; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; nhận thức đúng đắn các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.


THẾ ANH
 

.

các thông tin tiện ích