Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2017

Thứ Sáu, 12/01/2018, 00:26 [GMT+7]

Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2017

Ngày 11-1, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Năm 2017, Khánh Hòa có 44 cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC thuộc phạm vi thẩm định của hội đồng thẩm định cấp tỉnh và do UBND tỉnh xếp hạng. Điểm mới trong đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC là từ năm này, việc đánh giá căn cứ theo Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC do UBND tỉnh ban hành ngày 6-6-2017, với nhiều đổi mới về quy trình, cách thức tự đánh giá, chấm điểm, hồ sơ đề nghị thẩm định và thẩm định của tổ giúp việc hội đồng, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan chuyên môn, điều kiện giải trình bổ sung. Việc tự đánh giá, chấm điểm, thẩm định kết quả khoa học và tiết kiệm thời gian hơn do được thực hiện trên Phần mềm Hệ thống quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số CCHC các cấp tỉnh, không dùng hồ sơ giấy. Nhìn chung, kết quả thẩm định phản ánh rõ nét nỗ lực thực hiện công tác CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
Ông Nguyễn Duy Bắc cơ bản thống nhất với ý kiến của các thành viên và yêu cầu tổ giúp việc hoàn thiện bản tổng hợp kết quả đánh giá để trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt và công bố chỉ số,  xếp hạng kết quả CCHC năm 2017. 
 
N.V
.

các thông tin tiện ích